کارخانه ساخت ماشین آلات تولیددارو

مهندس حسنی

کارخانه ساخت ماشین آلات تولیددارومهندس حسنی درزمینه تولیدانواع ماشین آلات تولیدانواع دارو وتولیدموادغذایی فعالیت دارد

نصب رایگان ۱سال گارانتی و۱۰سال تامین قطعات همچنین ساخت سایر دستگاه ها ی بسته بندی ،فرآوری و….صنایع وهمچنین طراحی انواع ماشین آلات ابتکاری گوناگون در ماشین سازی نوین ابتکار

ماشین سازی نوین ابتکار مهندس حسنی: ۰۹۱۱۸۴۵۶۳۷۲ مسئول فروش – مهندس پورهادی:   ۰۹۱۱۹۴۵۰۶۹۹

www.novinebtekar.ir

 

کارخانه ساخت ماشین آلات تولیددارومهندس حسنی